A pszichológusok már rég használják és a marketing szakemberek körében is elterjedt kifejezés, az X,Y, Z generáció.
Napjainkban a HR szakemberek és a tudatos cégépítők számára is kötelezően megtanulandó fogalmak.
A generáció elmélet William Strauss és Neil Howe nevéhez köthető. A két szerző a Generations című könyvükben, 1991-ben fogalmazták meg először, hogy bizonyos időközönként született emberek, adott társadalomban de még egymástól elkülönülő társadalmakban is, nagyon hasonló tulajdonságokat mutatnak. Elsősorban a korszakra jellemző trendek és technológiák, valamint gazdasági és politikai események hatásai, mutatkoznak meg a különböző korokban született és felnövekvő generációk közös tulajdonságaiban.

A generációk és a ciklusok

A generáció elmélet szerint, egy században (saeculum) ami egy emberöltőt jelent (80 év) nagyjából 20 évenként egy generáció alakul ki és váltja egymást. Ezek a generációk ciklusosan követik egymást.
Az első ciklusban az intézmények erősek, az egyének gyengék.
A másodikban ciklus az ébredés, itt az egyének az autonómia nevében megkérdőjelezik az intézményeket.
A harmadik ciklusban az intézmények meggyengülnek és erős lesz az individualizmus.
A negyedik ciklus a válság, ekkor az intézmények újraértelmezése és újra alapítása jellemző.

Strauss és Howe szerint minden időszaknak megvan a maga embertípusa

A válság vége felé született generáció a „prófétáké”, akiknek az erősségei az értékek.
Őket követik az ébredés idején született, szabadságszerető „nomádok”.
A következő generáció a vagyongyarapítók és közösségépítő „hősök”.
Végül az újabb válság idején születettek a „művészek”.

A ma élő generációk

Veteránok ( 1920-1930 as években születettek) MŰVÉSZEK
Baby-boom idején születettek (1940–50-as évek) PRÓFÉTÁK
X generáció (1960–70-es évek) NOMÁDOK
Y generáció (1980–90-es évek) HŐSÖK
Z generáció (2000-2010 évek) MŰVÉSZEK

A generációk jellemzői

Baby boom: Ez a generáció a 2. világháború után született emberek generációja. 1946 – 1964 ig.
Ők a mai aktív felnőttek szülei. Ők a biztonság és a nyugalom generációja, akik a hippi korszak gyermekei. Számukra kitágult a világ és megjelent a liberalizmus. Mottójuk a „kitörni a társadalmi keretekből”. A munkahely tiszteletét a szüleiktől (veteránoktól) örökölték, a munkahelyen a poroszos tekintélyelv volt a megszokott.
Az 1990 es évek sokként érte őket, sokat veszítettek a biztonság és nyugalom érzéséből.
A közösségi életükre a család és barátok jellemző, de életükben szerepet kaptak az érdekkapcsolatok.
Hívószavuk, amivel a leginkább elérhetőek a nyugalom és a biztonság.

X generáció: Az 1965-1980 között születettek. Ezek Magyarországon a Kádár korszak gyermekei. A mai kamaszok szülei, akik a rendszerváltáskor váltak nagykorúvá. A világ ennek a generációnak itthon, még nagyon zavarodott volt, a gyermekkor szabályai szertefoszlottak de az új világ szabályai ugyanakkor még érthetetlen voltak. Már megjelent a digitális világ de ez a generáció, még mindig csak digitális bevándorlónak számít a következő generációkhoz képest.
Ezt a generációt a kételkedés jellemzi, nem tudja jó-e a liberalizmus, mert annak megjelenésével párhuzamosan elveszett a biztonság, ami a szülőknek olyan fontos volt és meghatározta a gyermekkorukat.
Mottójuk a, csak magamra számíthatok.
Ez a generáció a munkahelyén már nincs odaragasztva a székéhez, nem egy életre szólónak kezeli a munkahelyét. Az információs technológiát még elég konzervatívan kezeli, közösségi életét a barátok jelentik, a régi családi kötelékek eltűnnek.

Y generáció, az 1980 és 1995 között születettek, ők azok akikre nagyon jellemző, hogy különlegesek, legalábbis annak érezhetik magukat, mert gyerekkorukban rengeteget törődtek velük, sokkal többet, mint bármely korábbi generációval.
Védettek – ugyanezért. Sokuk fölött még húszas éveikben is ott köröznek a gyereküket elengedni nem akaró „helikopter-szülők”.
Magabiztosak és optimisták, csapatban szeretnek dolgozni. Ambiciózusak, erősen motiváltak, racionálisak és hosszú távra terveznek.
Nagy nyomás nehezedik rájuk, mivel sokkal bizonytalanabb gazdasági környezetben lépnek ki a világba, mint a szüleik.
Sokkal hagyományosabb, konvencionálisabb értékrenddel rendelkeznek, mint az előző két generáció.
A pénzt és a sikert helyezik előtérbe, mert csak ez visz előre a fogyasztói társadalomban. Mottójuk, előre.
Ők nem annyira engedelmes munkaerőnek számítanak, a munkahely csak egy szükséges dolog és nem több az életükben. Ők azok akikre a legnagyobb hatással volt és van a számítógépes világ.
Közösségi életüket az illúzió megteremtése jelenti. Nem a valósághoz ragaszkodnak a digitális környezetben elkezdtek virtuálissá válni.

Z generáció a 2000 es években születettek. Ők a mai kiskamaszok és kisgyerekek, az igazi digitális bennszülöttek, akik már akkor is tudják használni a technológiai eszközöket, amikor még beszélni is alig tudnak. A Z generáció tagjai idejük jelentős részét online töltik, a közösségi oldalakon chatelnek és barátkoznak. A gazdasági és társadalmi változásokra már gyerekkoruktól kezdve minden eddigi generációnál nagyobb befolyást gyakorolnak, a marketing-szakemberek az ő „lájkjaikra” vadásznak.

Alfák: Ez a generáció a 2010 után születettek lesznek.

A generációk közti határok természetesen nem élesek és vannak átmenetek, de a generációs elméletek szerint nagyjából így lehet kategorizálni az elmúlt évtizedek generációit.
Minden szempontból fontos megérteni ennek jelentőségét, mert akár marketingről akár HR managementről beszélünk, vagy épp a stratégiai tervekről a generációk megértése és elérése, motivációs rendszerük pontos ismerete elengedhetetlen egy modern vállalatvezetés számára.

Motiváció – az eredmények alapja