Nagyon sok kis és középvállalkozás nem rendelkezik átfogó és előre látó marketing stratégiával. Pedig a marketing a fennmaradás záloga. Az elmúlt évekre jellemző tendencia volt, hogy az elbukó, csődbe menő vagy csak szimplán megszűnő vállalkozások, cégek 70 – 75 % azért volt bukásra ítélve mert nem rendelkezett átfogó, átgondolt és hatékony marketing stratégiával.
Egy jól átgondolt, megfelelően kidolgozott a vállalkozás életébe jól integrált és jól végrehajtott marketing stratégia az egyik legfontosabb feladatot oldja meg, nevezetesen vevőket, megrendelőket indukál a vállalkozás számára és teszi ezt úgy, hogy a tevékenység eredménye a profit.

Egy kis kitekintés

Ehhez egy kis kitekintést kell tenni a múltba. A marketing és ezen keresztül a reklám fogalma az 1920 as években a nagy gazdasági világválság előtt (az USA-ban és Nyugat-Európában) jelent meg az emberiség életében. Ebben az időben az ipari fellendülés utáni időszakot egy jelentős túltermelés jellemezte, azaz nagyobb volt a kínálat mint a kereslet. Ezért nagyon erős verseny folyt, hogy a gyártók, szolgáltatók el tudják adni a termékeiket. Aki nem tudott értékesíteni az csődbe jutott. Tulajdonképpen ennek volt köszönhető a nagy gazdasági világválság 1929 – 33 között.
Ebből a történelmi kitekintésből megállapítható egy igen fontos tény, nevezetesen minél nagyobb a kínálat és kisebb a kereslet, annál erősebb a verseny a fennmaradásért, tehát annál fontosabb szerephez jut a marketing.

De nem csak túltermelési időszakban kell nagy hangsúlyt fektetni az áruk és szolgáltatások értékesítésére, hanem akkor is mikor a kereslet és a kínálat kiegyenlítődöttebb vagy esetleg a kereslet fokozottabb. Ugyanis ilyen konjunkturális időszakokban nem a közvetlen fennmaradásért hanem a növekedésért, piacszerzésért és ezzel a vállalkozás megerősödéséért vagy fejlődéséért érdemes növelni az eladást, termelést vagy biztosítani a vállalkozás hosszútávú fennmaradását.

Válassz stratégiát

Ezzel a kis kitérővel el is érkeztünk a marketing stratégia választás lényegéhez.
A marketing stratégiának biztosítani kell a vállalkozás kapacitásainak kihasználását, úgy, hogy az előállított áruk vagy szolgáltatások értékesítése gazdaságosan és fentartható módon történjen.
Természetesen itt már belép a termelési hatékonyság, a gazdasági folyamatok és finanszírozási lehetőségek háromszöge is, melyeket még tovább lehetne boncolni de ezekkel további írásaimban foglalkozom.

A marketing, a piaci siker tudománya

A fenti kitekintésből és megállapításokból már körvonalazható, hogy mi egy jó marketing stratégia lényege. A marketinget tanulók több definícióból és marketing stratégiából is válogathatnak tanulmányaik során, ezzel kicsit később foglalkozom majd, de az egyik alapfogalmat mindenképp érdemes megemlíteni.

A marketing a vállalat gazdálkodási céljainak elérése a vevői szükségletek kielégítésén keresztül, tervezett, koordinált, realizált és ellenőrzött módon, mely egyben áthatja az egész vállalat (szervezet) működését.

Ez a megállapítás jól tükrözi azt, ami nagyon sok kis és közép vállalkozásnál de sokszor még a nagyvállalatoknál is az egyik alap probléma, nevezetesen, hogy a marketinget a sales-esek „hókuszpókjának” tartják, mely inkább a megtévesztés mint sem az értékteremtés „áltudománya”.
Ez egy olyan kétségbeejtő tévedés, vagy téves megközelítés mely sokszor sajnos komoly akadályt gördít az eredményes értékesítés elé. Legyen az tömeggyártás, egyedi szolgáltatás vagy bármilyen termék értékesítés.
A marketingnek ugyanis nem kisebb célt kell kitűznie, mint, hogy megismeri a piaci szereplőket, felméri a lehetőségeket és ennek alapján meghatározza, a kereslet és kínálat viszonyát. Ezt követően jelentősen befolyásolja a fejlesztési irányokat, akár termék vagy szolgáltatásfejlesztésről legyen is szó. De a K+F irányokra is legalább ilyen fontos hatást gyakorol.

A sikeres vállalat életében, a marketing meghatározza a termelés, szolgáltatás előállításának gazdasági paramétereit, az értékesítés célcsoportjait, árat képez és eljut a vevőkhöz.

Aki tanult gazdaság történelmet, az jól tudja, hogy az 1800 as évek utolsó évtizedeiben, még a termelés határozta meg az értékesítést, az 1920 as évektől (eltekintve a 2. világháborút és azt követő időszakot) már az értékesítés határozta meg a termelést.
A 60 -as években már a fogyasztó vált a termelő vállalatok fő célpontjává, azaz nem azt termeltek amit akartak, hanem azt amire igény volt. Itt indult valójában a marketing tudománya, amikor az egyéni és csoportos fogyasztókat kezdték mélyebben kutatni. Ekkor kezdtek fókuszálni az emberi természetre, a piac természetére és a döntési mechanizmusok elemzésére.
A 80 -as évektől már a fenntarthatóság, a környezet védelme, az emberi egészség került a fókuszba, mely a 90 es évektől és (kifejezetten a 2008 as gazdasági válság után) a hatékonyságra, gazdaságosságra és a termelési és értékesítési folyamatok „mikroszkópikus” vizsgálatára váltott.

A modern marketing napjainkban

Napjainkra a marketing nagyon komoly tudománnyá és egyben iparággá alakult. A világ vezető giga cégei, mint a facebook vagy a google már közvetlenül erre szakosodott cégekké váltak és jelentős mértékben határozzák meg a bolygó gazdasági tevékenységeit. Olyan multicégek, mint az Amazon, Alibaba, Booking.com és még sorolhatnánk, szinte csak és kizárólag az online világnak köszönhetik sikereiket.
A csúcsmárkák, mint a Coca Cola, Apple, Mercedes vagy bármely giga vállalat, szintén a marketingnek köszönheti eredményeit és gazdasági erejét, természetesen nem alábecsülve a termelési, szervezési és gazdasági innovációikat, melyekhez az egész vállalatot átható marketing filozófia szintén nagyban hozzájárult.
A marketing tudomány egyik alappilére volt az elmúlt 50 évben a 4P, mely angol kifejezésekkel a Product, Price, Place, Promotion kifejezéseket takarja.
Ennek lényege, hogy egy termék vagy szolgáltatás értékesítését, elsősorban ez a 4 tényező szabja meg. Nevezetesen a termék jellemzői, az ár, az eladás helyszíne és az eladás módja. Bár ez a szinte kőbe vésett alapfogalom mára már kiegészült, így 7P, 4C és egyéb felsorolások is léteznek, de ebbe most nem kívánok elmélyedni, mert több száz oldalt lehetne erről írni.

Azt viszont fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a jelen korunk és vélhetően a következő évek marketing stratégiáinak az alapja már nem a fogyasztó vagy vásárló alapos kiismerése (mert ez többé kevésbé már megtörtént), hanem a velük való folyamatos és közvetlen kommunikáció, interakció lett és lesz. Bár a marketing fontos eszköze a befolyásolás valamint az érzelmek keltése és felhasználása de már látható, hogy a jövő sikeres vállalata vagy vállalkozása nem az lesz, aki befolyásolja, hanem az aki megnyeri és megtartja a fogyasztókat.
Ezt a szemléletmódot nem csak az értékesítés, hanem a HR, a beszerzés és a partner hálózat valamint a belső működésben is érdemes elsajátítani…

Munkaidő modellek – rugalmassággal a teljesítményért