A szervezet fejlesztés a nagyobb vállaltok vezetői számára jól ismert fogalom, a kis és közép vállalkozások vezetői viszont sok esetben nincsenek tisztában az ezen fogalomhoz tartozó lehetőségekkel és a tudatos szervezet fejlesztés fontosságával.

A vállalkozás önfejlődése

Minden vállalkozás és vállalt önmagától is fejlődik, gyakorlatilag a működése során a vállaltot ért hatások kapcsán. Általában egy vagy pár fős vállalkozás alapítója egy idő után valódi vezetővé válik, tehát már több ember, alkalmazott fölött is rendelkezik, legalább is a munkaidejüket tekintve.
A vállalkozás növekedésével, kialakulnak pozíciók melyek kezdetben kombináltak majd specializálódnak. Így lesznek eladókból, boltvezetők, munkásokból brigádvezetők, project managerekből, közép és felsővezetők, a vállalkozás tevékenységétől függően.
Egy idő múlva már pénzügyekkel, irányítással, informatikával, ügyfelekkel, beszállítókkal vagy üzleti partnerekkel is külön személyek foglalkoznak, majd a létszám bővül és a szervezet nő, fejlődik.
Általában ilyenkor jelentkeznek az első komolyabb hatékonysági problémák, ugyanis a kezdeti vállalati struktúra már nem lesz hatékony egy nagyobb méretnél, egy komolyabb forgalom növekedés esetén.
Ezt a mérföld követ már sok vállalat önmagától nem képes meghaladni, ilyenkor már mindenképp célszerű szervezet fejlesztésben jártas managert szerződtetni vagy külső segítséget hívni.

Az első nagyobb krízis

Ha a vállalkozás az első nagyobb fejlődési szakaszt megugrotta (a vállalat “iskolás korba” lépett) akkor elkezd gyors növekedésnek indulni.
Ilyenkor egy új vevő, egy megnövekvő rendelési állomány, egy új üzleti partner vagy egy kedvező piaci esemény vagy egy nyertes pályázat megtolja a szekeret és a vállalkozás vállalttá serken.
Maradnak az addigi alkalmazottak de már nem bírják a munkát, ezért új emberekre van szükség. A létszám növekszik és az addigi egy-két fős részlegek bővülnek.
Több a munka, több a bevétel és több a felelősség és a megoldandó feladat is több lesz, de sok esetben az üzleti eredmény ezt a növekedést nem követi.
Ilyenkor jelentkeznek általában az első komolyabb management problémák. Mivel a korábban adott területre felvett alkalmazottból vezető lesz de sok esetben nem képes vezetőként viselkedni, gondolkodni és tervezni. A vállat első számú vezetője egyre több dologban kell döntsön és a kisebb de fontos döntésekre nem marad elég ideje, ezért azokat át kell adnia valamely vezetőnek vagy bizalmi embernek vagy sokkal gyorsabban és kevesebb információból kell döntést hoznia.

Ennek eredménye sok esetben, hogy a hibás döntések kezdenek megjelenni vagy sokszorozódni a vállalt életében és ez különböző problémákat, veszteségeket és belső feszültségeket generál.

A vállalt mérföldkőhöz érkezett, változnia kell vagy nem lesz képes a megnövekedett méreteket tovább hatékonyan kezelni és jönnek az ebből származó veszteségek és további problémák.

Sok esetben ilyenkor kezdenek leválni vagy kiválni első ízben a régi kulcsemberek, alkalmazottak vagy esetleg alapító társak a cég életéből.
Mit kell ilyenkor tenni, mi a jó reakció vagy hogyan előzhető meg a nagyobb megrázkódtatások elkerülése?

A válasz, hogy a megfelelő előrelátással, azaz a stratégiai tervezéssel, kell felkészülni ezekre a helyzetekre, mely előre lemodellezi ezeket a folyamatokat és felkészül rá.
Ha esetleg ez elmaradt korábban, akkor érdemes ilyenkor már egy szervezetfejlesztéssel foglalkozó szakembert keresni, aki átnézi a vállalt működési struktúráit és javaslatot tesz egy hatékonyabb szervezeti ábra felépítésére, a munkaköri leírások pontosítására és a vállalat folyamatainak fejlesztésére.

A szervezeti ábra és a szervezet fejlesztése

A szervezeti ábra elkészítése egy rendkívül sokrétű feladat, mert abban figyelembe kell venni a vállat teljes működését, minden elvégezendő napi és heti, havi feladatot, felelőségi köröket, munkaköröket, munkaköri leírásokat a meglévő humán erőforrást és a cég külső és belső partnereit.
Egy szervezet fejlesztési project fel kell mérje a vállalt aktuális működését, minden területen és ezekből hatékony folyamatleírásokat kell készíteni. Azután a folyamatleírásokból folyamatokat, melyek kontrollálhatóak és lehetőleg jól szabályozottak. Ezen folyamatok eredményének mérését is ki kell dolgozni, valamint ezekből a szükséges következtetéseket levonni és a további irányokat kijelölni a vállalt vezetésének bevonásával.
A szervezet fejlesztési projectek tehát lehetnek megelőző jellegűek, így sok jövőbeli probléma kikerülhető általuk de sokszor egy válságkezelés részeként kezdődnek el.

Mikor a vállalt megtorpan és olyan kihívásokkal szembesül, melyeket az adott szervezet már nem képes megoldani, akkor mindenképp érdemes egy szervezet fejlesztő csapatot, vagy szakembert keresni.

Ahogyan mi csináljuk…

A Kriszto Consulting a szervezet fejlesztés területén is jelentős tapasztalattal rendelkezik. A szervezet fejlesztési projectjeinket egy felmérő beszélgetéssel és ingyenes tanácsadással kezdjük, mely után egy szervezet fejlesztési project vázlat kerül bemutatásra és egy megállapodás tervezetet terjesztünk elő az adott vállalthoz és projecthez igazítva.
Ezt követően részletes project terv készül, melyet a vállalt vezetésével elfogadva esetleg részleteiben pontosítva elkezdődhet a szervezet fejlesztés folyamata, mely során a vállalt tevékenységi köreit, alkalmazotti feladatköröket és folyamatokat vizsgáljuk meg és mutatjuk be a vállalt vezetése számára, objektív külső szemlélőként összehasonlítva más vállatok működésével és a nemzetközi és hazai trendek irányaival.
Ezt követően azonosításra kerülnek a problémás területek és kidolgozzuk a vállat alkalmazottaival és vezetőivel szoros együttműködésben a megfelelő szervezeti struktúrát, melyet a folyamatok megtervezése és kontrollja követ.
Az így kialakult új szervezeti struktúra és ehhez igazított folyamatok azután megfelelően fel paraméterezettek, standardok és jól mérhetőek lesznek. Ezzel a vállalt képes lesz átlendülni a holtponton, túljutni a mérföldkövön és a további fejlődés gátja elhárul.

Fontosnak tartjuk, hogy az együttműködés, mint minden egyéb területen szigorúan bizalmas, melyet titoktartási nyilatkozat elfogadásával biztosítunk. Így a vállalt felmérése, megismerése alatt keletkező információkat ennek alapján teljes diszkrécióval kezeljük, harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adjuk tovább.

 

Belső ellenállás – a fejlődés igazi gátja