Egy vállalkozás, vállalat élete során számos kihívással kell megküzdjön, melyekből különböző eredménnyel képes tovább fejlődni vagy épp hanyatlásnak indulni. A modern világban a vállalkozások 70% az indulást követő 5 éven belül megbukik, csődbe megy vagy tulajdonosa befejezi a tevékenységét, az induló vállalkozások fele viszont még a második üzleti év végét sem éri el.

Sem egy kezdő sem egy már sikeres vállalkozás illetve vállalt sem tud megfelelő stratégiai tervek nélkül működni sokáig.

Mire jó a stratégiai tervezés ?

A kezdeti 5 évet túlélő vállalkozások esetében, láthatóan és érezhetően megjelennek az úgynevezett vállalat életciklusok, melyek bizonyos mérföldkövekben jelölik ki egy cég vagy vállalkozás fejlődését. A mérföldkövek elérése és meghaladása már komoly tervezési, szervezési és sokszor válságkezelési folyamatokat követelnek.
Ehhez nyújt kiváló segítséget, sőt termet megfelelő alapot a stratégiai tervezés, akár egy ígéretes start-up vállalkozásról, akár egy több éve alakult vállalkozásról vagy vállalatról beszélünk. A stratégiai tervezés mára már Magyarországon is közismert fogalommá vált, nem csak a multinacionális vállalatok és magyar nagyvállalatok körében, hanem a kis és közepes vállalkozások számára is.
Sok vállalkozás készített különböző project terveket, az elmúlt évek pályázati rendszerében, ahol a pályázat tárgyát képző project megtérülését és fenntarthatóságát kellett bebizonyítani ahhoz, hogy támogatásban részesüljön. Bár ezek a projectek még nagy részben inkább arról szóltak, hogy megfeleljenek a pályázati rendszer kiírásának és elnyerjék a támogatást, ezért sok esetben inkább a képzelőerő mint sem a szakszerűség jellemezte őket, de mégis elkezdték a magyar vállalkozásokat a project tervezés és beruházás tervezés folyamatára rászoktatni.
Erre azért volt nagy szükség, mert a magyar piac a rendszerváltás utáni nagy átrendeződés során, lassan elkezdett hasonlítani a fejlett országok piacaira, melyeken évtizedek de sok esetben évszázadok óta töretlenül (kisebb-nagyobb megszakításokkal) éltek a tőke írott és íratlan törvényei.

Mára már a magyar vállaltok is a világpiac hatásainak vannak kitéve, bár egyfelől a saját valutánk a forint képes valamelyest ellensúlyozni a negatív világgazdasági trendeket de sok esetben ez sem véd meg cégeket attól, hogy működésüket és fennmaradásuk, fejlődésük terveit a világban lezajló eseményekhez igazítsák.
A stratégiai tervezés és vezetés minden vállalatnál vagy akár kisebb vállalkozásnál azt jelenti, hogy a vállalt jelenlegi erőforrásait, lehetőségeit és rövid, közép és hosszú távú céljait egy olyan egységbe rendezzék, mely irányt szab a vállalat számára.

A stratégiai terv, kijelöli a fejlődés irányait, az elérendő célokat és megalapozza a vállalat fejlődését, növekedését.

Milyen egy jó stratégiai terv ?

A jó stratégiai tervezés nem csak a belső lehetőségeket veszi figyelembe, hanem a piacon kialakuló és várható trendeket is. Ehhez piackutatás, trendkutatás és elemzés szükséges, valamint átfogó ismeretek a vállalt működését érintő területeken. A stratégiai terveket rengeteg kutatás, információgyűjtés alapozza meg, mely magában foglalja a piac, a technológiák és a várható gazdasági események, politikai átrendeződések vizsgálatát és elemzését.
A stratégiai tervnek tényeket és megalapozott elméleteket, illetve ezekre alapuló irányokat és megoldásokat kell tartalmaznia, nem jóhiszemű feltételezéseket és személyes álmokat. Ezért nagyon fontos, hogy egy vállalkozás, vállalat stratégiai terveit a belső erőforrások felmérésével, a tulajdonosi és vezetői elképzelések és célkitűzések összehangolásával és a helyi és tágabb piacok elemzésével, valamint a várható technológiai, gazdasági és társadalmi trendek figyelembevételével alakítsuk ki.
A jó stratégiai terv elkészítésénél tehát mind a belső mind a külső információ gyűjtés és kutatás elengedhetetlen.

A jó stratégiai tervező

A legtöbb kis és közép vállalkozás nem engedhet meg magának állandó alkalmazásban olyan szakembert vagy szakembereket akik egy ilyen átfogó tervet a hozzá tartozó megvalósítási ütemtervvel, pénzügy tervvel és versenytárs illetve piaci elemzésekkel együtt jól el tud készíteni. Ez egy külön feladatkör, rengeteg tapasztalatot és időt igényel. Ezért egy alkalmazásban lévő állandó munkatárs, aki a napi operatív feladatokkal is sokszor túlterhelt, általában tapasztalat, idő és objektivitás hiányában nem tud egy jól előkészített és minden szempontból alapos stratégiai tervet elkészíteni.

Ahogyan mi csináljuk

A Kriszto Consulting rendelkezik megfelelő tapasztalatokkal, különböző területeken jártas szakemberekkel és objektív tanácsadóként képes egy vállalkozás számára összegyűjteni, elemezni az összes külső és belső adatot, melyből a cégmanagement segítségével olyan stratégiai tervet tudunk készíteni, mely a megfelelő irányok és célok mellett azokat az indikátorokat, KPI –ket is tartalmazza, mely a tervek megvalósításának mérését lehetővé teszik.
Képesek vagyunk végig követni a vállalt, vállalkozás fejlődését, rendszeres konzultációk vagy project management mellett hozzásegíteni a vállalkozást a célok elérésében. Rugalmas, cégre és projectekre szabott együttműködési megállapodásokkal a vállalat vagy vállalkozás méretéhez igazodva tudunk objektív, megbízható és hosszú távú partnerként együtt dolgozni azokkal a cégekkel akik minket választanak.
Cégünk filozófiája, hogy csak olyan vállalkozásokkal és vállalatokkal dolgozunk együtt, akikkel sikerül egy közösen elfogadott értékrend mentén jövőt tervezni és vállalatot fejleszteni. Hosszú távú együttműködések kialakítására törekszünk, de ez nem kell, hogy folyamatos együttműködést jelentsen. Inkább kísérői és szükség esetén jól bevált segítői, támaszai kívánunk lenni az üzleti partnereinknek, mint sem csak egy-egy project alkalmi résztvevői.
A bizalomra és a hosszú távú együttműködésre fókuszálunk, mert saját vállalkozásunkat is hosszú távon kívánjuk építeni a saját stratégiai terveinknek megfelelően.
Fontos értéknek tekintjük ugyanakkor a rugalmasságot és a piachoz való folyamatos alkalmazkodást, ezért nyitottak vagyunk minden együttműködési formára, mely ügyfeleink és cégünk számára egyaránt kedvező.

 

Tárgyalási stratégia – win-win elérése az igazi siker titka