A tulajdonosi értékmaximalizálás röviden annyit jelent, hogy egy vállalat hosszútávú stratégiájában fontos szerepet kap az a törekvés is, hogy a cég értéke növekedjen és ezen értéknövekedés nem csupán a vállalat saját tőkéjének vagy eszközállományának a növelésére, vagy árbevétel és eredmény növelésére fókuszál, hanem arra, hogy a vállalat megfogalmazza a saját know-howját, küldetését és azt az értékrendet, mely szerinte a hosszútávú sikereinek a záloga.
A tulajdonosi értékmaximalizálás elsősorban a tőzsdén jegyzett vállalatoknál jellemző a vállalati stratégiában, de komoly lehetőségeket hordoz, a tőzsdén nem jegyzett közepes vagy kisebb vállalatok, vállalkozások számára is.

Az érték fogalma

Aki üzleti tanulmányokat illetve marketinget tanul, az gyakran találkozik Porter meghatározásával az érték kapcsán. Porter szerint az érték az az ár amit a vevők hajlandóak kifizetni.
A vállalati értéknél is használhatjuk ezt a meghatározást. A tőzsdén jegyzett vállalatoknál, a részvények árfolyama mutatja a vállalat értékét melyet több dolog is befolyásol. Az egyik ilyen dolog a brand fogalma, azaz a márka értéke. A brand érték egyszerűsítve azt jelenti, hogy menyit ér meg a vevőnek (felárként) az, hogy azonos paraméterekkel rendelkező termék vagy szolgáltatás esetében egy bizonyos terméket vagy szolgáltatást vásároljon, csak azért mert annak gyártója vagy szolgáltatója a neve által többlet garanciát vagy élvezeti értéket illetve presztízs értéket jelent számára.
A brand érték nem csak a nagy márkáknál jellemző, hanem kisebb cégek vagy helyi szolgáltatók esetében is. Például valaki azért jár a sarki pékhez, mert tudja, hogy ott mindig jó a minőség, jó a kiszolgálás, jó a hangulat stb. ezért nem kísérletezik más pékek termékeivel, még akkor sem ha esetleg a sarki pék 10% al magasabb áron értékesíti a termékeit.

A vállalt vállalkozás értékét tehát nem csupán az befolyásolja, hogy mekkora tőkével rendelkezik, menyi az árbevétele és az üzleti eredménye hanem egy sor más dolog is.
A márkaértékről már beszéltünk, de a know how, azaz a vállalat működésének módja, belső folyamatainak hatékonysága, az alkalmazottak szaktudása, a különböző piaci szabadalmai, vevői, partnerhálózata és még számtalan dolog jelenthet értéket egy vállalat számára.

Hogyan mérjük a vállalatértéket

A vállalatértékelésnek több módszere is ismert, például pénzügyi szemlélet alapján a DCF-en (diszkontált cash-flow) alapuló módszer, ami azt vizsgálja, hogy mondjuk egy adott periódusban, például 10 év alatt, a vállalat mekkora pénzforgalmat bonyolít majd és ennek mennyi az értéke az értékelés időpontjában. A pénzforgalom nagyságából pedig, az üzletági eredményességi mutatók alapján (pl. EBITDA vagy EBIT) következtetni lehet arra, hogy a cég hosszútávon mennyi eredményt fog termelni.A pénzforgalmi szemlélettől fejlettebb vállalatértékelési módszer, a különböző hatékonysági mutatókon alapuló vállalatértékelés.
Ebben az esetben bizonyos KPI (key present indicators) mutatókat határoznak meg és ezek teljesülése alapján mérik egy vállalat értékét. Ilyen mutató lehet például a selejt képződés mértéke, a vevői reklamációk száma, az üzemi vagy munkahelyi balesetek száma, az új termékek részesedése a vállalat teljes termékforgalmából, a sikeres innovációk értéke stb.
Itt nagyon széles a lehetőségek skálája, a lényeg, hogy több (de nem túl sok), általában 5-10 olyan KPI-t érdemes meghatározni, melyeken keresztül a vállalat működésének hatékonysága és szervezettsége mérhető.

Mire jó a tulajdonosi értékmaximalizálás

A fentiekből mindenképp kiderül, hogy a különböző mérési módszerek, mind azt próbálják kifejezni, hogy egy vállalat mennyire hatékony és ennek következtében közép és hosszú távon mennyire lesz eredményes.
A tőzsdén jegyzett cégeknél a befektetőket ez érdekli, mert ennek alapján kívánják a pénzüket befektetni egy adott vállalatba. De a tőzsdén nem jegyzett cégek esetén is rengeteg előnye van a tulajdonosi értékmaximalizálásnak.
Az egyik ilyen előny a finanszírozhatóság és a fejlesztések lehetőségeinek megteremtése. Akár egy banki vállalati finanszírozást nézünk, akár egy támogatást igénylő pályázati lehetőséget, vagy csak azt, hogy a beszállítók milyen mértékben és időre tudják segíteni a vállalat cash-flowját a hitelkeretekkel és fizetési határidőkkel, már mindenképp fontos szerephez jut, hogy egy vállalatot menyire értékelnek az üzleti partnerei.
A vevők oldaláról ugyanilyen fontos a cégérték, mert egy értékesebb, jobban működő és láthatóan átgondolt céggel szívesebben dolgoznak együtt.
A tulajdonosi értékmaximalizálás egy olyan törekvés, ami a cég működésének átláthatóbb feltételeire, értékeinek meghatározására és fejlesztésére és ezzel a hatékonyság növelésre is nagy hatással van.
Mindezeken kívül de nem utolsó sorban, gyakran előfordul és a jövőben még inkább lesz ez jellemző Magyarországon is, hogy egy nagyobb cég vagy egy másik üzletági szereplő ajánlatot tesz a cég megvételére vagy egy fúziót kezdeményez. Ebben az esetben minél értékesebb a cég, annál jobbak a tulajdonosok és managerek tárgyalási pozíciói.

…… a folytatásban

  • Home office – dolgoztass otthonról eredményesen

Vállalkozás fejlesztés Magyarországon